Psychoterapia

ADHD jest chorobą wymagającą spotkań z psychologiem, często nie tylko samego chorego lecz również, zwłaszcza w przypadku dzieci, także jego bliskich.aby przejść na stronę kliknij tutaj.Psychoterapia Symptomy choroby są niezwykle uciążliwe nie tylko dla pacjenta, któremu utrudniają codzienne funkcjonowanie w pracy, rodzinie czy szkole, lecz także dla jego otoczenia.Psychoterapia Na drodze psychoterapii chory powinien więc poprawić swoją zdolność funkcjonowania w społeczeństwie, ale również nauczyć się oddzielania symptomów choroby od złych cech swej osobowości.

Psychoterapia

Nieustanne obwinianie się i zadręczanie może prowadzić do stanów lękowych czy depresji, co w przypadku ADHD zdarza się bardzo często, zwłaszcza jeśli otoczenie chorego nie rozumie przyczyn jego zachowania i poprzez krytykę pogłębia jego frustrację.

Elementarna wiedza psychologiczna dotycząca choroby jest czymś, co powinni przyswoić sobie również rodzice dzieci dotkniętych ADHD. Powinni zwrócić uwagę na sposób, w jaki formułują polecenia, by były proste, zrozumiałe i nieskomplikowane oraz otoczyć dziecko miłością i akceptacją.

https://wfw.com.pl
– autor