Problemy w szkole

Problemy w szkole

Doświadczenia wieku szkolnego są niezwykle trudne dla dzieci z ADHD. Często mają one ogromny problem z przestrzeganiem przyjętych zasad i dostosowaniem się do panujących norm, mimo, że znają je i rozumieją ich znaczenie.http://talonnabalon.com.pl/oferta/ Ogromnym problemem dzieci z ADHD jest to, że często są nielubiane przez rówieśników i spotykają się z odrzuceniem. Ich nadpobudliwość i impulsywność, problemy z zachowaniem, niekiedy agresja, mogą odstraszać inne dzieci. Problemy wychowawcze często sprawiają też, że dzieci te są negatywnie postrzegane przez nauczycieli.

Bardzo ważne jest więc właściwe, pedagogiczne podejście i umiejętność rozróżnienie symptomów choroby od celowego, niewłaściwego zachowania dziecka. ADHD mogą towarzyszyć także inne schorzenia utrudniające naukę jak dysgrafia, dysortografia czy dysleksja. Wszystko to prowadzić może do frustracji dziecka, zniechęcenia, obniżonego poczucia własnej wartości. Niezbędne jest wsparcie rodziców i nauczycieli.

http://www.mti.pl/
– autor