Objawy

Objawy

ADHD często jest ciężkie do rozpoznania, zwłaszcza dla rodziców nie posiadających wykształcenia pedagogicznego ani medycznego.szkolenie skiturowe Niekiedy ciężko stwierdzić, na ile niepokojące sygnały wynikają z trudnego charakteru dziecka, a na ile są symptomem choroby. Dodatkowe utrudnienie stanowi fakt, że najbardziej charakterystyczne objawy mogą występować u dzieci z różnym natężeniem, a część z nich może nie pojawić się wcale.http://www.mywiemyjak.pl

Objawy

Dlatego do rozpoznania choroby najczęściej dochodzi, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły lub przedszkola. Daje to możliwość obserwacji jego funkcjonowania w grupie rówieśników, nie bez znaczenia jest też nadzór pedagogów, którzy mogli mieć wcześniej okazję do obserwacji zachowań dzieci dotkniętych tym schorzeniem. Decydującą rolę w rozpoznaniu choroby odgrywa wywiad przeprowadzony przez lekarza oraz jego obserwacja dziecka. Do najbardziej klasycznych objawów ADHD występujących u dzieci należą zaburzenia snu i łaknienia, nadwrażliwość emocjonalna, nieprzestrzeganie zasad panujących np. w szkole pomimo ich znajomości, nadmierna ruchliwość, problemy ze skupieniem uwagi i koncentracją, kłopoty z wykonaniem złożonych poleceń, agresywność, stany lękowe, a także zaburzenia mowy.

By stwierdzić występowanie choroby określone symptomy muszą występować regularnie przez pół roku.

– autor