Nadmierna impulsywnosc

Nadmierna impulsywność jest typowym i bardzo często występującym objawem ADHD.Nadmierna impulsywnosc Dotkniętym nią dzieciom problem stwarza czekanie na cokolwiek- są bardzo niecierpliwe, potrafią przerwać nam wypowiedź. Przejawem nadmiernej impulsywności jest też nieumiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań. Dziecko pod wpływem impulsu może zrobić coś, co jest dla niego niebezpieczne. Ważne jest więc ciągłe przypominanie ustalonych zasad oraz przewidywanie zachowań dziecka, by zapewnić mu bezpieczeństwo.

– autor