ADHD- roznice plciowe

W przebiegu ADHD występują niewielkie różnice ze względu na płeć.

ADHD- roznice plciowe

Wśród chłopców częściej odnotowuje się wystąpienie tej choroby, jednak rzadziej niż u dziewcząt dochodzi ona do dalszego rozwoju w wieku dorosłym.TSM Restitutio In Integrum Sp. z o. o. Częściej też odnotowuje się u nich występowanie mieszanego podtypu choroby, łączącego w sobie zaburzenia koncentracji oraz nadruchliwość i impulsywność. U dziewcząt natomiast sama choroba występuje rzadziej, jednak częściej przenosi się w wiek dorosły, a najpowszechniej odnotowywanym podtypem jest ten cechujący się przewagą zaburzeń koncentracji.

– autor