ADHD dorosłych

ADHD dorosłych

ADHD bardzo często zanika w okresie dojrzewania, jednak istnieje też wiele przypadków, gdy dzieje się inaczej. Wiele osób zakłada, że objawy ADHD muszą ustąpić waz z wejściem w dorosłość, co jest błędem prowadzącym do zaniechania niezbędnego leczenia. Nieustąpienie symptomów choroby w dojrzałym wieku częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, jednak nie jest to regułą.airflow.pl – pomiary wentylacji Inne czynniki, które w dzieciństwie mogą sugerować ryzyko wystąpienia choroby także w wieku dorosłym, to bardzo nasilone objawy, mieszany podtyp choroby (zaburzenia koncentracji oraz nadruchliwość), występowanie ADHD w rodzinie a także trudna sytuacja życiowa, społeczna.

Rozpoznanie choroby, stosowanie odpowiednich środków farmakologicznych oraz psychoterapia mają ogromne znaczenie i są niezbędne, by umożliwić choremu normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Dorośli cierpiący na ADHD często mają opinię złych pracowników, ludzi niezorganizowanych, leniwych i agresywnych, a wady te wiąże się z ich trudnym charakterem i złą wolą, nie zaś z objawami choroby psychicznej. Dodatkowo nadpobudliwości psychoruchowej często towarzyszą inne schorzenia psychiczne, jak depresja, lęki, zaburzone poczucie własnej wartości.

ADHD dorosłych

Samo znalezienie pracy stanowi w takim wypadku duży problem. Ludzie cierpiący na ADHD, zwłaszcza pozbawieni pomocy, łatwiej popadają w alkoholizm i inne uzależnienia, miewają napady agresji. Dlatego tek ważną rolę odgrywa rozpoznanie choroby. Osoby cierpiące na ADHD w wieku dorosłym powinny regularnie korzystać z porad lekarza i uczęszczać na psychoterapię.

Ważna jest właściwa, rozplanowana organizacja dnia, a także spożytkowanie nadmiaru energii- np. podczas uprawiania sportu lub pracy fizycznej.

– autor