Zaburzenia uwagi

Dzieci dotknięte problemem ADHD często cechują się zaburzeniami uwagi.Zaburzenia uwagi Konsekwencją tego mogą być problemy w szkole. Dlatego ważna jest współpraca rodziców i nauczycieli. By pomóc dziecku w skupieniu uwagi na właściwej czynności, np. nauce, należy nie tylko przypominać mu o zadaniu gdy się od niego oderwie, ale też usunąć przedmioty mogące być przyczyną rozproszenia.chrupka pasza Ważna jest właściwa organizacja stanowiska pracy, a więc czyste, uprzątnięte, a najlepiej puste biurko, brak hałasów mogących odwrócić uwagę dziecka. Polecenia oraz zadania, jakie ma wypełnić dziecko, powinny być proste i jasne. W przypadku bardziej skomplikowanych czynności dobrze jest „rozbić” je na kilka etapów i zlecać je dziecku po kolei. Lepszym poleceniem jest „ułóż zabawki na półce” a później „zamieć”, zamiast ogólnego „posprzątaj pokój”.

Sebastian Popis
– autor