Leczenie

Leczeni ADHD opiera się na podawaniu leków pomagających w wychwytywaniu dopaminy, by zniwelować skutki jej zbyt niskiego poziomu.http://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-ursynow/

Leczenie

Niestety, może to wywoływać niepożądane skutki uboczne, takie jak zahamowanie wzrostu, problemy ze snem i zmniejszenie apetytu. W niektórych krajach w leczeniu stosuje się pochodne amfetaminy, jednak mogą one prowadzić do trwałego uzależnienia.druk na plexi Ogromną role odgrywa również psychoterapia.Leczenie Ludzie dotknięci ADHD mają duży problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Osobom dorosłym towarzyszyć może depresja. Dzieci natomiast potrzebują odpowiedniego, zorganizowanego planu dnia i indywidualnego podejścia, dlatego również rodzice powinni przejść odpowiednie przeszkolenie.

Ważne jest prawidłowe, proste formułowanie poleceń. Psychoterapia dzieci ma dwie strony: z jednej musi nauczyć je funkcjonowania w społeczeństwie- w domu i szkole.

Leczenie

Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy z powodu zachowania jednego dziecka cierpi cała klasa. Potrzeba nadmiernej ruchliwości, a nawet ataki agresji, nie mogą negatywnie odbijać się na innych dzieciach, mających kontakt z maluchem dotkniętym ADHD. Z drugiej strony zajęcia z psychologiem czy pedagogiem, a także odpowiednie podejście rodziców, powinny podnosić w dziecku poczucie własnej wartości i pomóc mu w radzeniu sobie ze skutkami choroby. Dzieci dotknięte ADHD, skłonne do dokuczania kolegom i nadmiernie ruchliwe, często doświadczają odrzucenia ze strony rówieśników.

Może to być przyczyną frustracji, stanów lękowych i nasilenia się objawów choroby, dlatego opieka osób o odpowiednim psychologicznym doświadczeniu jest niezbędna.

– autor